Kako 5G telefoni mogu da ugroze letove u Americi?

Deset vodećih američkih avio-kompanija upozorava da bi skoro uvođenje 5G usluga moglo da bude pogubno.

Kažu da bi nova tehnologija mogla da izazove odlaganje hiljada letova i rizik da veliki delovi američke flote aviona ostanu prizemljeni na neodređeno vreme.

Kako bi 5G mreža mogla da poremeti američku avijaciju? Tehnologija 5G se oslanja na radio signale. U Sjedinjenim Državama, radio-frekvencije koje se koriste za 5G mrežu su u delu spektra poznatog kao c-opseg.

Te frekvencije su bliske onima koje koriste radio-visinomeri u avionima, koji mere visinu letelice iznad zemlje, ali daju i podatke za bezbednosne i navigacione sisteme.

Avio-prevoznici su zabrinuti jer bi prenos podataka u 5G mreži mogao da izazove smetnje u radu tih instrumenata i istovremeno uzrokuje sigurnosne probleme, posebno kada avioni prilaze pisti da bi sleteli.

Koliko su takve okolnosti rizične za avione?

Potencijalno, problem je veoma ozbiljan.

Krajem 2020. godine, RTCA – američka organizacija koja stvara i uspostavlja tehničke smernice o pitanjima vazduhoplovstva – objavila je izveštaj o uticaju 5G mreže na letove.

U njemu se navodi da postoji „mogućnost za obiman uticaj na operacije vazduhoplovstva u Sjedinjenim Državama, uključujući pojavu katastrofalnih kvarova u funkcionisanju koji bi doveli do višestrukih smrtnih slučajeva, u odsustvu odgovarajućih mera ublažavanja posledica“.

Nedavno je američka Savezna agencija za vazduhoplovstvo (Federal Aviation Administration – FAA) upozorila da bi mešanje signala 5G mreže moglo da dovede do problema sa brojnim i raznovrsnim sistemima na boingu 787, koji ima naziv Dreamliner.

To bi moglo da oteža usporavanje aviona pri sletanju, što bi moglo da prouzrokuje skretanje sa piste.

Kako bi mogla da se osigura bezbednost letenja?

Avionima neće biti dozvoljeno da koriste radio-visinomere u okolnostima u kojima postoji rizik od ozbiljnih smetnji, što će ograničiti sposobnost nekih aviona da slete, na primer, pri slaboj vidljivosti.

Organizacija Airlines for America, koja obuhvata deset glavnih avio-prevoznika, upozorila je da bi to moglo dovesti do kašnjenja ili otkazivanja više od 1.000 letova u slučaju lošeg vremena, što će ponekad značiti da će „ogromna većina putnika i prevoznika u suštini biti prizemljena“.

Takođe je napomenuto da će se veliki deo američke flote aviona „smatrati neupotrebljivim“ zbog ograničenja njihovog rada.

Da li druge zemlje koje koriste 5G mrežu imaju iste probleme?

Ne u toj meri, jer se procedure uvođenja 5G mreže razlikuju od jedne do druge države.

Na primer, u Evropskoj uniji mreže rade na nižim frekvencijama od onih koje američki dobavljači bežičnog povezivanja planiraju da koriste – i tako smanjuju opasnost od smetnji. 5G antene, takođe, mogu da rade sa manjom snagom.

Ipak, neke zemlje su preduzele dalje korake da smanje moguće rizike.

U Francuskoj postoje takozvane „tampon zone“ oko aerodroma gde su 5G signali ograničeni, dok antene moraju da budu nagnute nadole kako bi se sprečile potencijalne smetnje.

Šta još preduzimaju američke vlasti da bi rešile probleme?

Regulatori u Sjedinjenim Državama već su preduzeli niz koraka.

Agencija za vazduhoplovstvo je uspostavila privremene tampon zone oko 50 aerodroma, gde će dobavljači 5G usluga ograničiti svoje aktivnosti. Ipak, one su mnogo manje od zona koje se već koriste u Francuskoj, a američki predajnici će raditi na znatno većim nivoima snage.

Agencija je počela da utvrđuje koji visinomeri mogu bezbedno da se koriste u oblastima gde je 5G mreža raspoređena, a one koji nisu dovoljno pouzdani biće potrebno zameniti.

Utvrdila je i koji su to aerodromi na kojima je moguće koristiti GPS sisteme umesto radio-visinomera za navođenje aviona koji se približavaju pisti.

I pored toga, avio-kompanije kategorički tvrde da to nije dovoljno. Naime, insistiraju na tome da 5G mrežu uopšte ne bi trebalo aktivirati u krugu od tri kilometra od ugroženih aerodroma.

Šta su na to rekle 5G kompanije?

Kompanije Verizon i AT&T su već dva puta odlagale uvođenje 5G tehnologije i pristale su na privremene tampon zone koje smo spomenuli.

Napomenule su da se 5G mreža već uvodi u oko 40 zemalja.

Prošlog meseca, američka Asocijacija za bežičnu komunikaciju CTIA optužila je avio-industriju da „zastrašuje javnost“ i upozorila da bi odlaganje uvođenja 5G mreže izazvalo ozbiljnu ekonomsku štetu.

Kakva je situacija u Velikoj Britaniji?

Britanski regulatori i avio-kompanije nisu preterano zabrinuti.

U bezbednosnom obaveštenju objavljenom u decembru, Uprava za civilno vazduhoplovstvo (Civil Aviation Authority – CAA) je rekla da „nije bilo potvrđenih slučajeva u kojima je funkcionisanje 5G mreže dovelo do ometanja rada sistema aviona ili neočekivanog ponašanja“.

Takođe je naglašeno da „postojanje različitih nacionalnih strategija za uvođenje mobilnih telekomunikacija može značiti da su neke zemlje izložene većoj opasnosti od drugih“.

Britanski regulator kaže da planira da radi na međunarodnom planu na prikupljanju dodatnih podataka o tom pitanju.

6652-kako-5g-telefoni-mogu-da-ugroze-letove-u-americi