Kako će poslovanje u oblaku uticati na banke

Neverovatni pomak ka modernizaciji i digitalizaciji napravljen je i u oblasti finansijskih usluga. Mnoge institucije pokazuju sve manje nepoverenja u računarstvo u oblaku i polako shvataju njegove prednosti. Mnoge najveće banke u Severnoj Americi uključujući i TD banku sa sedištem u Torontu već su prihvatile oblak kao ključni deo svog poslovanja i tehnološke strategije. Nedavno su i finansijske institucije u Evropi počele da ih slede – od onih novih i nedavno osnovanih do najvećih sa dugogodišnjom tradicijom. Pošto se finansijske institucije suočavaju sa strogim i mnogobrojnim regulatornim zahtevima, a potrebe povezanih, osnaženih i društveno angažovanih klijenata ne samo da su sve veće, nego se i neprestano razvijaju, pomeranje ka oblaku može da imaj pozitivan i značajan uticaj na model poslovanja banaka i njihovo poslovno okruženje. Što je još važnije, oblak pruža značajne mogućnosti finansijskim institucijama za povećanje konkurentnosti, posebno ako se uzmu u obzir alternativni izvori kreditiranja.

I pored proverenih prednosti računarstva u oblaku, ovaj proces u oblasti bankarstva u Evropi i dalje zaostaje za ostalim granama privrede. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela Evropska agencija za mrežnu i informacionu bezbednost ( ENISA), razloge za takvo stanje treba tražiti u nedoslednosti regulatornih smernica za korišćenje oblaka, kao i zabrinutosti za bezbednost i nadležnost nad tajnošću podataka u celoj Evropskoj uniji. Iako i dalje postoje protivnici poslovanja u oblaku u svim privrednim oblastima, činjenica je da su takva oklevanja posledica neobaveštenosti, a ne stvarne ranjivosti takvog sistema.

U stvari, vodeći dobavljači usluga u oblaku, kao što je Salesforce, šifruju podatke, nadgledaju aktivnost sistema u realnom vremenu, koriste brojne softverske i hardverske alatke da bi odbranili svoje mreže i napravili rezervne kopije podataka svojih korisnika. Pojačani upravljački mehanizmi za borbu protiv rizični situacija i bezbednosne mogućnosti koje stručni dobavljači nude mnogo su napredniji od bezbednosnih procedura koje se koriste u kompanijama. Zbog toga bi finansijske institucije mnogo brže uspele da zadovolje potrebe korisnika za fleksibilnošću, a istovremeno bi bile sigurne da će rizične situacije biti blagovremeno uočene i rešene.

Unapređena bezbednost nije jedina prednost koju pruža poslovanje u oblaku. Povećana efikasnost se može, takođe, pripisati bankarstvu u oblaku. Pomoću te tehnologije banke mogu mnogo brže da se modernizuju i automatizuju. Automatizacijom manuelnih procedura, zaposleni u banci mogli bi da se usredsrede na strateške aktivnosti, kao i na one koje se obavljaju neposredno sa klijentom. Proces automatizacije bi smanjio verovatnoću pojavljivanja skupih ljudskih grešaka, što bi omogućilo bankama da upravljaju većim brojem transakcija uz smanjenje troškova. To dalje znači da bi banke svojim klijentima mogle da ponude raznovrsnije usluge, koje bi bilo lako ažurirati i koje bi bile raspoložive na različitim platformama i verovatno po nižim cenama.

Ako uzmemo u obzir složenost i obim uredbi u finansijskom sektoru, sasvim je razumljivo zbog čega neke finansijske institucije oklevaju da u potpunosti pređu na poslovanje u oblaku. Zakonodavci, ipak, pokušavaju da pronađu najbolje postupke kojima bi postojeće uredbe izmenili или prilagodili poslovanju u oblaku koje nesumnjivo ima ogromne prednosti. Takvi napori zakonodavaca ohrabruju jer bankarske procedure koje se već decenijama obavljaju ručno uz upotrebu tabelarnih proračuna nisu dovoljno fleksibilne i efikasne da bi odgovorile sve većim zahtevima. Od fleksibilnosti koju nudi poslovanje u oblaku finansijske institucije mogu imati koristi naročito pri prilagođavanju stalno promenljivim uredbama i regulativima u bankarskom sektoru. Banke moraju biti sposobne da brzo i jednostavno modifikuju dokumentaciju i procedure kako u poslovanju sa klijentima tako i u sopstvenoj organizaciji kada se uvode nova pravila i zakoni.

Zbog svih navedenih prednosti, finansijske institucije ne bi trebalo da razmišljaju o tome da li da prihvate poslovanje u oblaku, već da brzo stvore preduslove za njegovo prihvatanje.

4648-kako-ce-poslovanje-u-oblaku-uticati-na-banke