Kako da izbrišete svoj YouTube kanal ili nalog

Ako želite da izbrišete svoj YouTube kanal ili nalog, pokazaćemo vam kako to da uradite korak po korak na stonom računaru i na mobilnom uređaju.
Iako je YouTube fantastičan video-servis, možda je došlo vreme da izbrišete svoj YouTube nalog? Možda želite da obrišete sve svoje komentare ili da izbrišete svoje video-zapise. Možda želite da privremeno pauzirate nalog da biste ga kasnije ponovo koristili.
U svakom slučaju, pokazaćemo vam kako da privremeno ili trajno izbrišete svoj YouTube kanal i nalog.
Šta se podrazumeva pod YouTube kanalom i nalogom?
Kada je u pitanju brisanje ili sakrivanje sadržaja na YouTube-u, vaš „kanal“ i „nalog“ se smatraju potpuno istim pojmom.
Kanal možete da koristite da biste korisnike uputili na video-snimke koje ste otpremili, dok nalog služi za podešavanja postavki ili komentare. U slučaju naših uputstava, ta razlika ne postoji i termini mogu da se koriste potpuno podjednako. Postupili smo tako jer, na primer, ne postoji način da izbrišete kanal, a da zadržite svoje komentare.
Kako privremeno da sakrijete svoj YouTube kanal
Možete privremeno da sakrijete deo svog YouTube sadržaja, da biste ga, na primer, kasnije ponovo aktivirali. Taj proces će sakriti vaše javne video-snimke i plejliste. Neće sakriti vašu stranicu kanala ili njenu ilustraciju, niti vaše lajkove i pretplate.
Međutim, moramo da vas upozorimo da će te u tom slučaju trajno izbrisati sve vaše komentare. Oni se neće pojaviti kada ponovo aktivirate kanal.
Kako da sakrijete svoj YouTube kanal (na računaru)
Na veb lokaciji YouTube kliknite na ikonu svog profila u gornjem desnom uglu.
Kliknite na Settings.
Kliknite na Advanced settings u levom meniju.
Kliknite na Delete channel.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i kliknite na Next.
Kliknite na I want to hide my content.
Kliknite na polja za potvrdu da biste potvrdili da razumete šta će taj proces da uradi.
Kliknite na Hide my content.
Kako da sakrijete svoj YouTube kanal (na mobilnom uređaju)
U aplikaciji YouTube dodirnite ikonu svog profila u gornjem desnom uglu.
Dodirnite Manage your Google Account.
Pređite na karticu Data and privacy.
Ispod Download or delete your data izaberite Delete a Google service.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i dodirnite Next.
Pored YouTube-a dodirnite kantu za otpatke.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i dodirnite Next.
Dodirnite I want to hide my content.
Označite polja za potvrdu da biste potvrdili da razumete šta će ovaj proces uraditi.
Dodirnite Hide my content.
Kako da izbrišete svoj YouTube kanal
Možete potpuno da izbrišete svoj YouTube kanal, ali u tom slučaju ništa ne možete da vratite. Postupak će izbrisati vaše video-snimke, komentare, poruke, plejliste i istoriju gledanja. Ukloniće vaš kanal iz pretrage, a njegova URL će biti nedostupna. Proces će otkazati sve plaćene pretplate koje posedujete, kao što su YouTube Premium ili YouTube TV.
Svi podaci povezani sa vašim kanalom, kao što je vreme gledanja, ostaće deo zbirnih izveštaja, ali neće biti posebno povezani sa vašim kanalom.
Proces brisanja kanala može da potraje neko vreme da bi se u potpunosti završio, tako da ćete možda još neko vreme videti neki vaš sadržaj na YouTube-u.
Kako da izbrišete svoj YouTube kanal (na računaru)
Na veb-stranici YouTube kliknite na ikonu svog profila u gornjem desnom uglu.
Kliknite na Settings.
Kliknite na Advanced settings u levom meniju.
Kliknite na Delete channel.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i kliknite na Next.
Kliknite na I want to permanently delete my content.
Kliknite na polje za potvrdu da biste potvrdili da razumete šta će ovaj proces uraditi.
Kliknite na Delete my content.
Kako da izbrišete svoj YouTube kanal (na mobilnom uređaju)
U aplikaciji YouTube dodirnite ikonu svog profila u gornjem desnom uglu.
Dodirnite Manage your Google Account.
Pređite na karticu Data and privacy.
Ispod Download or delete your data izaberite Delete a Google service.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i dodirnite Next.
Pored YouTube-a dodirnite kantu za otpatke.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i dodirnite Next.
Dodirnite I want to permanently delete my content.
Označite polja za potvrdu da biste potvrdili da razumete šta će ovaj proces uraditi.
Dodirnite Delete my content.
Kako da izbrišete svoj Google nalog
Usluga YouTube je u vlasništvu Google-a, što znači da je vaš YouTube nalog povezan sa vašim Google nalogom. Iako možete da izbrišete svoj YouTube nalog i da zadržite svoj Google nalog, ne možete da uradite suprotno – Google nalog je sveobuhvatan.
Ako želite da izbrišete svoj Google nalog, imajte na umu da je to izuzetno radikalan potez. Tako ćete izbrisati ne samo vaše detalje o YouTube-u, već i sve druge Google usluge koje možda koristite, kao što su Drive, Gmail, Google Play itd.
Ako ste zbrinuti za privatnost i bezbednost podataka, možda biste mogli samo da podesite svoj Google nalog da automatski briše podatke.
Ako želite da izbrišete svoj Google nalog, a samim tim i YouTube nalog, evo kako to možete da uradite.
Kako da izbrišete svoj Google nalog (na računaru)
Na Google veb lokaciji kliknite na ikonu svog profila u gornjem desnom uglu.
Kliknite na Manage your Google Account.
Kliknite na Data and privacy u levom meniju.
Ispod More options kliknite na Delete your Google Account.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i kliknite na Next.
Kliknite na Download your data ako želite da sačuvate lokalnu rezervnu kopiju podataka svog Google naloga.
Kliknite na polja za potvrdu da biste potvrdili da razumete šta će ovaj proces uraditi.
Kliknite na Delete account.
Kako da izbrišete svoj Google nalog (na mobilnom uređaju)
U aplikaciji Google, dodirnite ikonu svog profila u gornjem desnom uglu.
Izaberite Google Account.
Pređite na karticu Data and privacy.
Ispod More options dodirnite Delete your Google Account.
Unesite svoju Google lozinku kada se to od vas zatraži i dodirnite Next.
Izaberite Download your data ako želite da sačuvate lokalnu rezervnu kopiju podataka svog Google naloga.
Označite polja za potvrdu da biste potvrdili da razumete šta će ovaj proces uraditi.
Dodirnite Delete account.
Isprobajte alternativnu uslugu za YouTube
Ako niste sigurni da li želite da potpuno odbacite YouTube, trebalo bi da sakrijete svoj kanal pre nego što ga izbrišete. Ipak, ako odlučite da ste završili sa YouTube-om, šta bi trebalo da koristite umesto toga? Postoji mnogo drugih video-servisa koji samo čekaju da budu otkriveni, a možda ćete otkriti da su čak i bolji od YouTube-a.