Može li e-učenje da zameni pravu učionicu?

U poslednjih nekoliko godina, svedoci smo pojavljivanja i razvoja nekoliko obrazovnih platformi na internetu koje pokušavaju da dopune tradicionalni način obrazovanja. Da li je moguće da će ti kursevi na mreži postati održiva zamena za tradicionalni način obrazovanja?

Kako se nazivaju veliki otvoreni kursevi na mreži?

Veliki otvoreni kursevi na mreži ( MOOC ) su obrazovni programi na internetu koji prikupljaju kurseve sa različitih univerziteta или od različitih profesora. Najpoznatije MOOC platforme su Coursera, edX, Khan Academy, Udacity, Udemy i još jedan, u organizaciji vlade, pod nazivom SWAYAM. Dok je sadržaj na nekim platformama besplatan, druge su se opredelile za drugačiji model. Naime, osnovna verzija je besplatna, dok su napredni sadržaj i dobijanje sertifikata dostupni samo onim korisnicima koji plate. Pošto postoji ogroman raspon tema predavanja, MOOC neodoljivo podseća na otvoreni univerzitet u kome svako može da stekne znanja iz skoro svake oblasti, kad god mu odgovara i, u nekim slučajevima, potpuno besplatno.

Da li postoje još neki kursevi na internetu?

Učenje na mreži nije ograničeno samo na MOOC . Nekoliko univerziteta i njihovih partnera nude digitalne verzije tradicionalnih fakultetskih programa. Takvi programi obično koštaju onoliko koliko biste platili i da idete na uobičajena predavanja. Postoje i drugi dobavljači usluga koji nude digitalne dodatke predavanjima, recimo pripreme za školske testove или fakultetske ispite или programe koje obično prate već zaposleni u struci koji žele da podignu novi stručnosti. Takvo digitalno učenje, naravno, nije besplatno, ali svakako je jeftinije jer niste ograničeni prostorom, odnosno, veličina učionice se može neograničeno proširiti.

Da li takvi kursevi ugrožavaju obrazovni sistem?

Iako su izuzetno kvalitetni obrazovni materijali dostupni na internetu, prijave novih studenata na fakultete i koledže nisu se smanjile. Obrazovne institucije, posebno koledži, pružaju osim obrazovanja i priznanje redovnog pohađanja nastave. Koledž studentima garantuje dobijanje diplome, a njegova reputacija (i njegove diplome, naravno) ipak imaju posebnu težinu i, prema tome, određeni veći značaj.

Da li je e-učenje isto roliko dobro kao uobičajeno učenje?

Učenje na mreži može se uskladiti sa sposobnostima polaznika, odnosno on sam uspostavlja ritam učenja, или može biti učenje uz podršku u realnom vremenu uz nekog ko bi vam pomogao u tom procesu. Ako biste mogli kvalitetno da uskladite ta dva metoda, učenje na internetu bi moglo da bude efikasna zamena za učenje u učionici. Programi bi mogli biti personalizovani pa bi, prema tome, moglo biti unapređeno i praćenje napretka svakog pojedinca. Ipak, svako obrazovanje zahteva i društvenu interakciju i saradnju sa vršnjacima. I to je moguće postići kroz digitalne platforme, ali ne prestavlja isto iskustvo kao ono koje se stiče u učionici.

Da li sertifikati dobijeni na internetu mogu da zamene diplome?

Ako uzmemo u obzir potražnju za visoko kvalitetnim i dostupnim obrazovanjem koju ne mogu da zadovolje tradicionalni univerziteti, možda je pravo vreme da se kursevi na mreži razmotre kao razuman zamena. Međutim, diplome sa koledža i fakulteta društvo i dalje prepoznaje i priznaje. Pošto su poslodavci najveći klijenti obrazovnog sistema, od samih poslodavaca zavisi da li će prihvatiti one kandidate koji su svoju diplomu stekli na kursevima na internetu. Generalno gledano kurs se bavi samo jednom temom, a na koledžima i fakultetima se stiču mnogo šira znanja.

5597-moze-li-e-ucenje-da-zameni-pravu-ucionicu