Naučnici prave novi mikroprocesor od fleksibilnih materijala

Iako je u pitanju jednobitni mikroprocesor sa četiri instrukcije, ipak bi mogao da prokrči put fleksibilnijoj elektronici. Naučnici prave jednostavni mikroprocesor od dvodimenzionalnog materijala veoma sličnog grafenu, čudesnog fleksibilnog provodljivog materijala koji će, kako mnogi veruju napraviti pravi preokret u dizajniranju i stvaranju baterija, senzora i čipova. Pošto ima samo 115 tranzistora, sigurno neće dobiti najviše ocene, ali, svakako, predstavlja prvi korak u razvoju mikroprocesora zasnovanih na dvodimenzionalnim poluprovodnicima. Prednost dvodimenzionalnih materijala je njihova fleksibilnost, što znači da se mogu lakše ugraditi u prenosive uređaje ili povezane senzore zbog čega bi postojala manja opasnost da se polome ili razbiju. Zamislite mobilni telefon koji bi se pri padu savio umesto da se polomi. Današnji poluprovodnici i ekrani su prilično tanki, ali da bi funkcionisali, i dalje se oslanjaju na trodimenzionalne fizičke osobine materijala od kojih su napravljeni. Ako savijete silicijumsku ploču, polomićete je. Dvodimenzionalni materijali kao grafen ili dihalogenidi prelaznih metala (TMD), koje koriste naučnici u Beču, zaista su dvodimenzionalni i sačinjeni od kristala koji imaju samo jedan sloj atoma ili molekula, što im omogućava da se saviju.

4308-naucnici-prave-novi-mikroprocesor-od-fleksibilnih-materijala