„Podsticajni“ roboti počinju da smenjuju nastavnike za deset godina

Najistaknutiji obrazovni stručnjaci predviđaju da će za deset godina roboti početi da smenjuju nastavnike u učionicama jer se sve više teži metodu obrazovanja jedan-na-jedan. Prorektor Univerziteta u Bakingamu Ser Antoni Seldon izjavio je da će se inteligentne mašine prilagoditi stilu učenja pojedinačnih učenika zbog čega će tradicionalni način nastave biti suvišan i zastareo. U Silicijumskoj dolini već se ozbiljno radi na razvijanju programa koji će učiti kako da prepoznaju način razmišljanja i različite izraze lica učenika da bi prema tome prilagođavali način komuniciranja koji im najviše odgovara. Novo razdoblje automatskog podučavanja prekinuće okupljanje dece prema uzrastu jer će personalizovana priroda robota omogućiti deci da usvajaju novo znanje svojom dinamikom, a ne kao deo većeg razreda.
Ser Antoni naglašava da će takva metoda podučavanja svima omogućiti obrazovanje kakvo se dobija u najprestižnijim školama, Itonu i Velingtonu, jer svako može da ima najboljeg nastavnika na svetu koji je u potpunosti personalizovan. Softver će biti uz učenika tokom celog procesa obrazovanja.

Ipak, upozorio je da novu tehnologiju treba obazrivo uvoditi da bi se sprečila ’infantilizacija’ učenika i nastavnika. U automatizovanom procesu podučavanja, nastavnik će samo nadgledati postupak koji vodi robot i napredak svakog pojedinačnog učenika, ali neće se baviti podučavanjem. Zbog efikasnosti novog načina učenja, deca će u školi provoditi samo 30% vremena.

Ser Antoni u svojoj knjizi „ The Fourth Revolution“ ( Četvrta revolucija), koja treba da izađe sledeće godine, navodi nekoliko promena do kojih će dovesti automatizovano podučavanje. Kaže da će uticaj biti ogroman i da čovečanstvo nije videlo ništa slično ni u industrijskoj revoluciji, ni posle nje. Novi način podučavanja biće izuzetno podsticajan. Nastavnike ćemo i dalje viđati u školama, ali prava inspiracija i intelektualno oduševljenje nastaće kao rezultat buđenja moždanih procesa za šta će mašine biti savršeno obučene. Naravno, potpuno je svestan da će Nacionalno udruženje nastavnika biti uznemireno takvom novinom.

Prema njegovim rečima savremene tehnologije nam kucaju na vrata. Već su stigle na zapadnu obalu Sjedinjenih Država gde je transformacija obrazovanja već počela. Naravno, u transformaciji mnogi će ostati bez posla, ali ako tehnološki razvoj shvatimo pogrešno, savremene tehnologije će raditi sve umesto nas, kao što smo zbog satelitskih navigacija zaboravili da čitamo mape. Stručnjaci predviđaju da će automatizovano podučavanje prvo smeniti nastavnike matematike i prirodnih nauka, da bi, posle kreiranja komplikovanih algoritama, bez posla ostali i nastavnici društvenih nauka.

4543-podsticajni-roboti-pocinju-da-smenjuju-nastavnike-za-deset-godina