Poslodavci žele JavaScript, ali programeri žele Python

Poslodavci takođe žele programere koji su kvalifikovani za React.js, Angular i Node.js – ali manje programera ima te veštine. Kada je u pitanju koje programske jezike traže poslodavci, JavaScript, Java, Python, C ++ i C – tim redom – nalaze se na vrhu u nedavnom pregledu programera. Međutim, programeri žele da uče jezike kao što su Python, Go i Kotlin.  Anketa programera koju je u oktobru sproveo sajt za tehničko regrutovanje HackerRank, nije otkrila nikakvo odstupanje između jezika koje poslodavci žele i onih koje programeri zapravo znaju, a JavaScript samo malo pretiče Javu. Međutim, što se tiče jezika koje programeri vole, Python je jezik koji programeri najviše žele da nauče – a mnogi ga već znaju, otkriva HackerRank.

HackerRank je takođe pitao koji jezik programeri planiraju sledeći da uče. Jezici za koje su programeri rekli da će učiti su – redom – Go, Python, Scala, Kotlin i Ruby. HackerRank je naglasio da se kod industrije preferencija jezika razlikuje. Java, na primer, je već godinama favorit u finansijskim uslugama, dok u razvoju hardvera prevladava C .

HackerRank je takođe pronašao odstupanja između radnih okvira za JavaScript koje poslodavci žele i koji programeri znaju:

  • Biblioteka korisničkih interfejsa React za JavaScript imala je najveću razliku između poslodavaca i programera, sa oko 37% poslodavaca koji žele React veštine, ali samo oko 19% programera koji ih imaju.
  • Za Angular, jaz je bio manji, sa oko 39% poslodavaca koji žele Angular veštine i oko 32% programera koji ih imaju.
  • Za Node.js, jaz je bio oko 38% prema 30%.
  • Od 39.441 anketiranih programera, 7.000 su bili i tehnički menadžeri za regrutovanje, kojima je HackerRank postavljao pitanja o regrutovanju.

Drugi nalazi u izveštaju uključuju:

  • Programeri započinju rano. Više od četvrtine anketiranih programera napisalo je svoj prvi kôd pre šesnaeste godine.
  • Veštine rešavanja problema su najtraženije kod poslodavaca, više od poznavanja jezika, otklanjanja grešaka i dizajna sistema.
  • Dok 67 odsto programera ima diplomu računarskih nauka, oko 74 odsto je reklo da su barem delimično samouki.
  • U proseku, programeri znaju četiri jezika, ali žele da znaju još četiri.

Izvor: InfoWorld

4757-xa-poslodavci-zele-javascript-ali-programeri-zele-pithon-xa