Predsednik FCC- a: Naš posao je da štitimo besplatan i otvoren internet

Ajit Pai kaže da Nalog za povraćaj slobode interneta koji stupa na snagu u ponedeljak štiti potrošače i promoviše bolji pristup internetu. Predsednik Federalne komisije za komunikaciju ( FCC) Ajit Pai kaže: Podržavam slobodan i otvoren internet. Internet bi trebalo da bude otvorena platforma u kojoj možete slobodno da idete gde god želite, i da kažete i radite ono što želite, bez potrebe da tražite bilo kakvu dozvolu. I pod Nalogom za povraćaj slobode interneta, koji stupa na snagu u ponedeljak, internet će biti upravo takva otvorena platforma. Naš okvir će zaštititi potrošače i promovisati bolji, brži pristup internetu i više konkurencije.

Naš pristup uključuje snažnu zaštitu potrošača. Na primer, mi ovlašćujemo Federalnu trgovinsku komisiju ( FTC) da nadgleda antikonkurentske postupke i nepoštene или varljive prakse kod dobavljača interneta. U 2015. godini, FCC je FTC- u – glavnoj agenciji za zaštitu potrošača u zemlji – uskratio nadležnost nad pružaocima internet usluga. To je bio gubitak za potrošače i greška koju smo ispravili. Počevši od ponedjeljka, FTC će ponovo moći konzistentno da štiti Amerikance u trgovini na internetu, a FCC će sarađivati sa našim partnerima na FTC- u upravo na tome.

Transparentnost je takođe ključni deo našeg okvira. U Nalogu za povraćaj slobode interneta ( Restoring Internet Freedom Order), FCC je ojačao pravilo transparentnosti, tako da dobavljači internet usluga moraju da objavljuju više informacija o svojim praksama upravljanja mrežom. Oni su obavezni da ove informacije učine dostupnim na svojoj veb stranici или na veb stranici FCC- a. Ove informacije će omogućiti potrošačima da donesu informisanu odluku o tome koji je dobavljač internet usluga najbolji za njih i pružiti preduzetnicima informacije koje su im potrebne dok razvijaju nove proizvode i usluge. Naše pravilo transparentnosti će takođe pomoći da se obezbedi da se svako problematično ponašanje dobavljača internet usluga brzo identifikuje i ispravi.

Najvažnije je da će naš regulatorni okvir zaštititi slobodan i otvoreni internet i pružiti više digitalnih mogućnosti za više Amerikanaca. Uspevalo je ranije i opet će uspeti. Naš cilj je jednostavan: bolji, brži i jeftiniji pristup internetu američkim potrošačima koji imaju kontrolu nad sopstvenim iskustvom na mreži. I to je ono što će FCC- ov Nalog za povraćaj slobode interneta postići. (https://www.fcc.gov/restoring-internet-freedom)

Izvor: CNET

4934-predsednik-xa-fcc-xa-a-nas-posao-je-da-stitimo-besplatan-i-otvoren-internet