Roboti mogu lako da pokolebaju decu koristeći pritisak okoline

Roboti mogu veoma lako da nagovore decu da promene mišljenje, stav je nedavnog istraživanja koje pokreće nova etička pitanja u vezi sa veštačkom inteligencijom.U nizu testova koji su sproveli stručnjaci sa Plimuntskog univerziteta, pokazalo se da je mnogo verovatnije da deca uzrasta od sedam do devet godina daju iste odgovore kao roboti koji zajedno sa njima učestvuju u ispitivanju čak i kad je sasvim očigledno da su odgovori koje su dali roboti netačni. „Rezultati do kojih smo došli pokazuju da se odrasli ne povode za onim što roboti govore, ali kad smo uradili eksperiment sa decom, situacija je bila drugačija“, rekao je Toni Belpami, profesor robotike na Univerzitetu u Plimuntu.

Pošto deca danas mnogo više sarađuju sa digitalnim asistentima kao što su Aleksa kompanije „Amazon“ i Siri kompanije „Epl“, rezultati izazivaju zabrinutost jer se pokazalo da su mladi ljudi mnogo podložniji pritisku koji na njih vrše mašine. „Rezultati pokazuju da se deca mnogo lakše povezuju sa robotima nego odrasli, što nas navodi na pitanje: ’Šta bi se dogodilo kad bi im robot predložio, na primer, koje proizvode da kupuju или kako da razmišljaju?’“, pitao je profesor Belpami.

Istraživanje je uporedilo ponašanje odraslih i dece u istraživačkom testu poznatom kao Ašova paradigma. Test je prvi put primenjen pedesetih godina prošlog veka i sastojao se od prikaza nekoliko linija na ekranu od kojih je trebalo izabrati one koje su iste dužine. Kad su bili sami, ljudi su obično davali tačne odgovore, međutim, kad su eksperiment radili u grupi, obično su potpadali pod uticaj onog što govore ostali članovi grupe.

Kad su deca ostajala sama u prostoriji dok su radila zadatak, obično su imali 87 procenata na testu, međutim, kad su se roboti uključili u eksperiment da bi uticali na njihove odluke, rezultat je pao na 75 procenata. Od pogrešnih odgovora, 74 procenta su se poklapala sa odgovorima robota.
Istraživači su rekli da bi razgovori trebalo da se usredsrede na zaštitne mere koje bi trebalo sprovesti da bi se smanjila opasnost u kojoj bi deca mogla da se nađu tokom saradnje sa robotima.

Studija koja je usledila posle istraživanja u junu uočila je da deca počinju da se ponašaju kao roboti jer podražavaju svoje igračke. Sve veća popularnost robo-igračaka koje funkcionišu kao digitalne dadilje koje umiruju i bave se malom decom mogle bi da ih liše ljudskosti, mišljenje je doktorke Katlin Ričardson, profesorke etike i robotike na De Montfort univerzitetu u Lesteru.

„Ako su mašine često u prisustvu naše dece, deca će početi da ih podražavaju“, upozorila je. „Što deca imaju manje ljudskog kontakta, to će više podražavati ponašanje onih sa kojima su često zajedno, posebno ako mašine oponašaju prijatelje или društvenu interakciju.“

4983-roboti-mogu-lako-da-pokolebaju-decu-koristeci-pritisak-okoline