Uporni operativni sistem Windows 7 ne obazire se na poziv kompanije da ustupi mesto verziji 10

Izgleda da je najistaknutija osobina operativnog sistema Windows 7 upornost. Prema izveštaju kompanije Net Applications Windows 7, kao standardni operativni sistem u preduzećima, u julu je i dalje bio najviše korišćeni sistem i tako poslao vrlo uverljivu poruku da neće tako lako otići u penziju iako je njegovo povlačenje planirano za dve i po godine. U izveštaju se navodi da se Windows 7 koristio na 48,9% svih personalnih računara u svetu, odnosno na 53,5% svih računara koji rade u Windows okruženju. (Drugi broj je, naravno, veći pošto 91,5% svih računara na svetu radi u okruženju Windows).
U poslednjih petnaest meseci podaci u vezi sa korišćenjem ovog operativnog sistema nisu se značajno promenili, što se ne može reći za ostale verzije. Naime, korišćenje verzija 8 i 8.1 povećalo se za deset procentnih poena, i do kraja jula nalazile su se na 7,9% računara. Korišćenje verzije Windows 10 je u istom periodu poraslo za više od 12 procentnih poena tako da je koristi 27,6% svih personalnih računara, odnosno 30,2% računara koji rade u Windows okruženju. Treba, takođe, istaći da se Windows 7 nalazi u malo boljem položaju od verzije XP pred njeno povlačenje sa računara. Naime, u tom periodu, verzija XP se nalazila na 53% svih Windows personalnih računara, što je malo manje od verzije 7 u julu ove godine. Analitičari tvrde da će se kompanije mnogo brže prebaciti sa verzije 7 na 10 nego što su to uradile tri do šest godina ranije kad su prelazile sa verzije XP na Windows 7, iako se iz izveštaja to ne može zaključiti. Ipak, prema nekim proračunima koji su pratili godišnji trend, Windows 10 će se nalaziti na trećini Windows računara do kraja godine.

4483-uporni-operativni-sistem-xa-windows-xa-7-ne-obazire-se-na-poziv-kompanije-da-ustupi-mesto-verziji-10