Veštačka inteligencija će moći da otkrije sve o nama

Profesor sa univerziteta u Stanfordu smatra da će veštačka inteligencija moći da otkrije naše političke stavove, nivo inteligencije i seksualne sklonosti, ali većina se s tim ne slaže. Naime, profesor Kosinski je prošle nedelje objavio studiju prema kojoj veštačka inteligencija može da odredi da li osobu privlači isti или suprotni pol na osnovu fotografija koje su podeljene na društvenim mrežama или na sajtu za upoznavanje. Naravno, studija se neverovatnom brzinom proširila internetom i izazvala različite reakcije.

Kosinski sada tvrdi da veštačka inteligencija na isti način može da otkrije i nekoliko drugih sklonosti kao što su:

  • politička uverenja,
  • količnik inteligencije,
  • sklonost ka asocijalnom ponašanju i kriminalu,
  • specifične lične karakteristike,

kao i mnoge druge privatne i lične detalje.

Profesor kaže da je lice vidljivi proksi za ogroman broj činilaca kao što su naša životna istorija, razvojni činioci, kao i stanje našeg zdravlja. Posle pregleda obilja fotografija, veštačka inteligencija će naučiti kako da razlikuje određene osobenosti. Njegov radar za prepoznavanje homoseksualaca zasnovan na veštačkoj inteligenciji, treniran je na relativno malom broju fotografija sa sajta za upoznavanje. Bio je uspešan u 81% slučajeva kod muškaraca i u 74% slučajeva kod žena. Dve istaknute LGBT grupe izjavile su da je takva studija izuzetno opasna i odbacile je kao „jeftinu nauku“.

4545-vestacka-inteligencija-ce-moci-da-otkrije-sve-o-nama