WikiLeaks otkriva metode CIA za prikrivanje svojih zlonamernih softvera

WikiLeaks je verovatno zadao novi udarac hakerskim operacijama CIA tako što je objavio datoteke koje pokazuju kako Agencija prikriva svoje napade zlonamernim softverima. U petak je sajt objavio izvorni kod programa Marble Framework, skupa alatki koje onemogućavaju forenzičkim istražiocima i antivirusnim kompanijama da utvrde izvor od koga potiču napadi. Datoteke zaista poseduju procedure za prikrivanje koje mogu da spreče otkrivanje zlonamernih kodova koje je razvila Agencija. Dobro je poznato da svaki haker, od amatera do onog koga finansira država, koristi sebi svojstvene kodove kad razvija neki zlonamerni softver. U ovom slučaju, zahvaljujući WikiLeaksu, javnost je upoznala metod kojim se služi Agencija, tako da postoji izvor koji može pomoći svima koji se bave bezbednošću na mreži da utvrde da li uzorci zlonamernog softvera potiču od Agencije. WikiLeaks dodaje još nešto u vezi sa izvornim kodom: Agencija može da ga izmeni tako da izgleda da potiče od neke druge države.

4290-xa-wikileaks-xa-otkriva-metode-xa-cia-xa-za-prikrivanje-svojih-zlonamernih-softvera