Из техничких разлога садржај читалишта можете пратити искључиво на латиници.

Virtuelizacija, hipervizorski softver i VMware tehnologije

Virtuelizacija se može odnositi na podatke, na storidže ili pak na servere. Najrasprostranjenija je serverska virtuelizacija. Serverskom virtuelizacijom se omogućava da se na jednom hardveru izvršava virtuelizacioni softverski sloj u kome je moguće više operativnih sisema. Za kreiranje i funkcionisanje virtuelnih mašina odgovoran je takozvani hipervizor, iliti monitor virtuelne mašine. Pod hipervizorom se pre svega misli na odgovarajući softver, ali se termin hipervizor može odnositi i na host mašinu. Hipervizor virtuelnim iliti ugošćenim mašinama pruža virtuelnu oparativnu platformu i omogućava rad njihovih operativnih sistema. Vodeći proizvođač tehnologija virtuelizacije je VMware, čiji glavni proizvod je trenutno ESXiVirtuelizacija, hipervizorski softver i VMware Virtuelizacija, hipervizorski softver i VMware tehnologijetehnologije. U svetu 80 procenata virtuelnih mašina funkcioniše u VMware-u. VMware, koji ima prihod od šest milijardi dolara godišnje i u kome radi 15 hiljada zaposlenih, od 2004. godine je u vlasništvu informatičke korporacije ECM. Među proizvođačima tehnologija virtuelizacije je i Microsoft, čiji glavni proizvod se trenutno zove Hyper-V. Poznate su i tehnologije RedHot-KVM i Oracle VM, koje vode poreklo od Xen Server-a.

Опширније...

Razvoj bežičnih i mobilnih mreža

Bežične komunikacije zaživele su pred sam kraj 19. veka. Fizičar Guljelmo Markoni, koji se smatra izumiteljem radija, 1897. godine uspostavio je prvu radio vezu sa brodom udaljenim 29km. Danas bežična komunikacija ima značajnu ulogu kako u mobilnim tako i u računarskim mrežama. Širenjem računarskih mreža pojavila se potreba za mobilnošću uređaja unutar mreže što je dovelo do nastanka bežičnih računarskih mreža, tačnije da se, kao fizički medijum za komunikaciju, koristi vazduh. Dalji razvoj doveo je do toga da danas postoji nekoliko vrsta bežičnih mreža koje se razlikuju po svojoj nameni i površini koju obuhvataju.

Опширније...

5G mobilna tehnologija

Preliminarni detalji i informacije o tehnologiji koja se razvija za petu generaciju ili 5G mobilne bežične ili mobilne telekomunikacione sisteme. Pošto 4G telekomunikacioni sistemi sada počinju da se primenjuju, pažnja se okreće u pravcu razvoja 5. generacije, ili 5G tehnologija i usluga. Mada je za uvođenje bilo kojeg ćelijskog sistema potrebno mnogo godina, već se ispituje razvoj tehnologije 5G sistema. Da bi se obezbedilo pravovremeno i pouzdano uvođenje, nove 5G tehnologije će morati da se odaberu, razviju i usavrše. Nova peta generacija, 5G tehnologija za mobilne sisteme verovatno će početi da se ostvaruje oko 2020. godine dok će uvođenje slediti kasnije.

 

Опширније...

Ultra Wide Band - UWB (7.)

Višestruki kanali

Kod bežične mreže, više čvorova treba da deli prenosni kanal koristeći ili metod slučajnog pristupa kao što je Aloha ili raspoređivanjem kanala na čvorove na osnovu zahteva korisnika. Kako se broj čvorova koji dele jedan bežični medijum povećava, to količina raspoloživog propusnog opsega za svaki čvor opada. Ovaj efekat otežava činjenica da je raspoloživa širina opsega i onako mala u poređenju sa žičanim mrežama. Jedno moguće rešenje je da se obezbedi više bežičnih komunikacionih kanala za istovremenu upotrebu.

Опширније...

Ultra Wide Band - UWB (6.)

Uticaj vremena akvizicije UWB kanala

Za razliku od tehnologije neprekidnih talasa koja koristi sinusne talase za kodovanje informacija, UWB tehnologija koristi veoma kratke, ispod nano sekunde, impulse male energije s naglim vremenom uspona i padova, što rezultuje talasima koji zauzimaju nekoliko gigaherca propusnog opsega. Pošto je signal vrlo retko raspoređen preko celog propusnog opsega, gustina snage je veoma niska. Vreme akvizicije UWB signala je veće zbog kombinaciji slabe energije po impulsu i vrlo kratkog trajanja impulsa. U okruženju s višestrukim pristupom ovo može ozbiljno da deluje na efikasnost MAC protokola. Zbog toga je neophodno proučavati uticaj velikog vremena akvizicije signala na performanse uključujući propusnu moć, kašnjenje, dodatnu akviziciju (Rangnekar i saradnici). Drugi pristup zasniva se na sakupljanju višestrukih paketa viših nivoa u jedan veliki „burst“ frejm MAC nivoa (Lu i saradnici).

Опширније...

Ultra Wide Band - UWB (5.)

 

UWB mreže i njihova primena

Odobrenje koje je nedavno dala Savezna komisija za telekomunikacije u Americi (FCC) dovelo je do značajnog interesovanja za razvijanje UWB komunikacije u opsegu 3,1–10,6 GHz. UWB tehnologija definisana je kao bilo koja šema transmisije čija je trenutna širina spektra veća od 20% centralne frekvencije ili gde je raspoloživi propusni opseg veći od 500 MHz. FCC je postavila masku emisije koja će ograničiti izračene emisije UWB signala.

Опширније...