Да ли је Рачунарски факултет акредитован?

Да ли је Рачунарски факултет акредитован?

Да. Сви студијски програми, као и сам факултет као установа, акредитовани су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.Акредитација је процес у коме се утврђује да ли високошколска установа испуњава стандарде за обављање посла везаног за студије, тј. да ли су студијски програми у складу са стандардима. Рачунарски факултет акредитован је у три научна поља, од чега у два (природно-математичко и техничко-технолошко) у сва три нивоа студија (основне, мастер, докторске), а у једном (уметничко) у два нивоа студија (основне, мастер).

1468-da-li-je-racunarski-fakultet-akreditovan