Da li je Računarski fakultet akreditovan?

Da li je Računarski fakultet akreditovan?

Da. Svi studijski programi, kao i sam fakultet kao ustanova, akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima. Računarski fakultet akreditovan je u tri naučna polja, od čega u dva (prirodno-matematičko i tehničko-tehnološko) u sva tri nivoa studija (osnovne, master, doktorske), a u jednom (umetničko) u dva nivoa studija (osnovne, master).

1468-da-li-je-racunarski-fakultet-akreditovan