Diploma u inostranstvu

Da li je diploma Računarskog fakulteta priznata u inostranstvu?

Ne postoji jedinstveni spisak visokoobrazovnih institucija koje su priznate u inostranstvu. Priznavanje naših diploma u inostranstvu zavisi od zemlje u kojoj biste da nostrifikujete diplomu, kao i od fakulteta koji bi trebalo da prihvati diplomu, ukoliko želite da nastavite studije u inostranstvu. Da biste znali da li će vam neki fakultet prihvatiti diplomu ili ispite sa studija u Srbiji, potrebno je da se obratite direktno tom fakultetu i da mu dostavite informacije koje vam budu tražili – o kom fakultetu i studijskom programu u Srbiji je reč, nastavni plan i sl. Primenom Bolonjske deklaracije, upoređivanje studijskih programa i diploma bi trebalo da bude jednostavnije.

1470-diploma-u-inostranstvu