Диплома у иностранству

Да ли је диплома Рачунарског факултета призната у иностранству?

Не постоји јединствени списак високообразовних институција које су признате у иностранству. Признавање наших диплома у иностранству зависи од земље у којој бисте да нострификујете диплому, као и од факултета који би требало да прихвати диплому, уколико желите да наставите студије у иностранству. Да бисте знали да ли ће вам неки факултет прихватити диплому или испите са студија у Србији, потребно је да се обратите директно том факултету и да му доставите информације које вам буду тражили – о ком факултету и студијском програму у Србији је реч, наставни план и сл. Primeном Болоњске декларације, упоређивање студијских програма и диплома би требало да буде једноставније.

1470-diploma-u-inostranstvu