Сензори и актуатори

Циљ и исход предмета Овај предмет даје суштински увод у сензоре који се користе у инжењерској пракси и мноштву модерних апликација, као што су паметни градови, зграде, аутомобили и слично. Студенти ће научити да изаберу … Опширније

Опширније

Интернет ствари

Циљ и исход предмета Стицање знања о карактеристикама интернета ствари (Internet of Things – IoT), технологијама, структури, протоколима и принципима пројектовања ових система, методама за анализу постојећих решења, поређењу различитих решења и избору оптималних технологија … Опширније

Опширније

Квантно рачунарство

Циљ и исход предмета Циљ овог предмета је да студентима пружи основни преглед брзо растуће области квантног рачунараства. Покривени су најважнији квантни програми и њихова примена на добро познате квантне алгоритме уз поређење перформанси у … Опширније

Опширније

Развој веб апликација

Циљ и исход предмета Циљ предмета је стицање знања шта је све потребно за прављење интерактивне и подацима вођене веб апликације, било за Интернет или интранет мрежно окружење. Разумевање динамичког креирања веб садржаја, појма сесије … Опширније

Опширније

Програмирање система

Циљ и исход предмета Овладавање основним теоријским знањима, техникама, алатима и препорученом праксом из области програмирања система велике скале. По окончању предмета студенти су способни да у развоју сложених софтверских апликација уоче и примене софтверске … Опширније

Опширније

Безбедност у облаку

Циљ и исход предмета Циљ предмета је упознавање са новим изазовима на пољу информационе безбедности система која су у целости или делимично мигрирана у облак. Сагледавање проблема на пољу безбедности података и сервиса у рачунарском … Опширније

Опширније

Безбедност рачунарских система

Циљ и исход предмета Упознавање са основама безбедности рачунара и рачунарских мрежа, као и са најчешћим проблемима у области безбедности софтвера и начинима њиховог решавања. По завршетку курса, студент има основна знања о системима и … Опширније

Опширније

Развој софтвера

Циљ и исход предмета Упознавање студената са животним циклусом у развоју софтверског производа и различитим методологијама, стандардима и алатима који подржавају животни циклус софтверског производа у целини или у некој од његових фаза. Након успешно … Опширније

Опширније

Напредне базе података

Циљ и исход предмета Упознавање студената са принципима, елементима и начином рада савремених система за управљање базама података. Након овог курса студенти ће бити у стању да разумеју интерну функционалност система за управљање базама података. … Опширније

Опширније

Мултимедијални пројекти 2

Циљ и исход предмета Циљ учења предмета је практична примена алата и поступака обрађених у склопу предмета Мултимедијални пројекти 1 приликом рада на конкретним пројектима. Студенти разумеју како практично да примене различите алате и поступке … Опширније

Опширније