Компјутерски вид

Циљ и исход предмета Упознавање са фундаменталним техникама које се користе у визуелним системима, као што су анализа шаблона у сликама ради реконструкције и разумевања објеката и сцена који их чине. Овладавање практичним знањима неопходним … Опширније

Опширније

Дигитална обрада слике

Циљ и исход предмета Упознавање студената са концептима, техникама и алгоритмима дигиталне обраде слике у просторном и фреквенцијском домену. По завршетку курса студент познаје основнe технике и концепте дигиталног процесирања слика и може да примени … Опширније

Опширније

Аналитика и визуелизација података

Циљ и исход предмета Стицање неопходних знања и практичних вештина у употреби, пројектовању или развоју апликација за анализу и визуелизацију података. Студент је у стању да конципира и спроводи аналитичка истраживања података, пројектује и развија … Опширније

Опширније

Увод у проналажење информација

Циљ и исход предмета Упознавање са модерним алгоритмима, техникама и моделима за прикупљање, индексирање и претраживање информација. На крају курса се очекује да студенти разумеју употребу модерних алгоритама, техника и модела проналажења информација, као и … Опширније

Опширније

Основи науке о подацима

Циљ и исход предмета Оспособити студенте за примену препоручене праксе, метода, техника и алата у домену управљања конфигурацијом софтвера (УКС), са посебним Упознавање са модерним алгоритмима, техникама и моделима за прикупљање, индексирање и претраживање информација. … Опширније

Опширније

Управљање конфигурацијом

Циљ и исход предмета Оспособити студенте за примену препоручене праксе, метода, техника и алата у домену управљања конфигурацијом софтвера (УКС), са посебним акцентом на увођење и унапређење процеса. Студенти су оспособљени да уведу добру праксу, … Опширније

Опширније

Поуздани софтверски системи

Циљ и исход предмета Оспособљавање студената за разумевање архитектуре и принципа пројектовања и функционисања поузданих софверских система. Студенти су способни да разумеју архитектуру, методе и шаблоне за пројектовање поузданих софверских система, као и да имплементирају … Опширније

Опширније

Развој рачунарских игара

Циљ и исход предмета Унознавање са алгоритмима, структурама података и архитектурама које се примењују у развоју рачунарских игара. Студент разуме и у стању је да примени концепте неопходне за развој погонског система рачунарских игара, као … Опширније

Опширније

Архитектура података

Циљ и исход предмета Упознавање са различитим архитектурама података, као и неким од техологија за њихову имплементацију. Студент разуме основне принципе и методе имплементације, као и оркестрације најважнијих архитектура података у решавању реалних проблема. Теоријска … Опширније

Опширније

DevOps

Циљ и исход предмета Оспособити студенте да брзо, поуздано и скалабилно изграде, тестирају и одржавају софтверске производе. Студенти раумеју савремени животни циклус софтвера кроз развој, континуалну интерацију и континуалну испоруку на софтверско тржиште. Користе неопходне … Опширније

Опширније