3-Плаy мреже

Пренос мултикаст саобраћаја кроз IP мрежу (LAN, WAN, MPLS okruženje). IP мултикаст групе, архитектура мрежа у којима се преноси мултикаст саобраћај. IP мултикаст рутирање (ПИМ протоколи ПИМСМ, ПИМДМ), механизми за контролу мултикаст саобраћаја. Пројектовање мреже у којој се преноси мултикаст – LAN, MAN и WAN окружење. Пренос мултимедијалних апликација у IP мрежама. Стандарди за пренос видео сигнала. Формати за складиштење видео података. Дигитализација audio и видео сигнала. Мултимедијалне апликације. IP телефонија – стандарди, архитектура и техничка решења. Архитектура за видео IPTV решење. Квалитет видео преноса у IPTV окружењу. Видео на захтев решења: архитектура и имплементација решења. Квалитет сервиса у 3-play мрежи. Оптимизација преноса говора и видео транспорта у 3-play мрежи.

2988-3-play-mreze