3D Анимација

Циљ и исход предмета

Циљеви учења предмета су: 1) да студенти сазнају начела 3D анимације; 2) да се мотивишу за усавршавање
у анимацији; 3) да се оспособе за критичко расуђивање о анимацији у контексту ауторског филма и
утилитарне графике (оглашавања).
Студенти размумеју илузију покрета, односно својства (механику и динамику) кретања. Науче одабране
поступке и алате анимирања у виртуелном тродимензионалном простору. Упућују се у историју 3D
анимације. Оспособљавају се за упоредну анализу савремених тенденција. Оспособљавају се за креативан
(тимски и интердисциплинаран) рад у домену аудиовизуелне уметности.

Теоријска настава

Основни појмови и термини 3D анимације; Анимација као специфичан производ у домену аудиовизуелне
уметности. Лопта и клатно; Деформација и антиципација; Лет птице; Циклус двоножног хода 1; Циклус
двоножног хода 2; Циклус двоножног хода 3; Двоножни трк; Циклус четвороножног хода; Остали циклуси
кретања код животиња; Циклуси у природи, Ефекти; Вокализација; Монтажа. Естетика анимираног филма;
Анализа и поређење референци из историје анимације и савремене анимације.

Практична настава

Примена тема представљених предавањем кроз пројектне задатке. Рад са совтверским алатом Autodesk Maya
(animation, visual effects, rendering). Акценат је на критикама и коректурама ауторских пројеката.

5730-xa-3d-xa-animacija