Администрација и одржавање система 1

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање основних знања из подручја инсталације и администрације рачунарских система покренутих под оперативним системом Linux.
По завршетку курса студент ће бити способан да креира виртуелни рачунар, инсталира Linux оперативни систем као и да обавља основне  дминистративне задатке упраљања датотекама, корисничким налозима, овлашћењима, сервисима, мрежном конфигурацијом рачунара, инсталацијом додатног софтвера као и да врши архивирање датотека.

Теоријска настава

Развојни пут Unix и Linux оперативних система. Виртуелизација оперативних система. Инсталација оперативног система. Bash. GNOME десктоп окружење. Извршавање команди коришћењем Bash shell-а. Хијерархија Linux система датотека. Лоцирање датотека по имену. Управљање датотекама коришћењем програма из командне линије. Технологија globbing-а. Читање документације помоћу команде man. Читање документације помоћу комandе pinfo. Преусмеравање излаза у датотеку или програм. Каналисање улаза и излаза. Едитовање текста помоћу текстуалног интерфејса. Едитовање текста помоћу графичког editorа. Остале команде за управљање текстом. Регуларни изрази. Конверзија текстуалних датотека. Кориснички налози и групе. Суперкорисници. Управљање локалним корисничким налозима. Управљање локалним групама. Овлашћења на нивоу система датотека. Управљање овлашћењима из командне линије. Управљање подразумеваним овлашћењима. POSIX листе за контролу приступа. Подешавање овлашћења. Контролисање рада сервиса и демона. Промена заборављене лозинке налога root. Основи TCP/IP колекције протокола. Преглед и валидација мрежне конфигурације. Промене мрежних конфигурационих датотека. Конфигурисање имена хоста и разрешавања имена. Инсталација и ажурирање софтверских пакета. Архивирање података помоћу команде таr.

Практична настава

Савладавање софтвера за виртуелизацију оперативних система. Инсталирање Linux-а. Употреба терминала и виртуелних конзола. Коришћење Bash shell-а. Коришћење shell апликација. Команде су и passwd. Команде за навигацију и управљање системом датотека. Програми и команде за управљање текстом. Команде man и pinfo. Команде за управљање корисничким налозима. Команде за управљање овлашћењима, Команде за управљање сервисима и демонима. Команде за управљање TCP/IP конфигурацијом. Команде за управљање инсталационим пакетима. Команде за архивирање података.

2899-administracija-i-odrzavanje-sistema-1