Амбијентална интелигенција

Увод у концепте амбијенталне интелигенције. Свеприсутно рачунарство. Алгоритми, компоненте и технологије за амбијенталну интелигенцију. Посредни софтвер у окружењу амбијенталне интелигенције. Програмирање и подешавање параметара интелигентног окружења. Сензори и сензорске мреже. Интелигентни агенти. Смањивање ангажовања корисника и информационог преоптерећења. Аудио визуелне технологије перцепције. Препознавање говора и говорника. Дистрибуирани алгоритми рачунарске визије. Оцена топологије. Праћење и класификација. Праћење покрета. Модели покрета. Анализа покрета. Праћење у урбаној средини употребом фузије сигнала audio и видео сензора. Формирање audio снопа и audio праћење. Видео праћење. Временска синхронизација. Мултимодално праћење. Локационо засновани системи и системи свесни контекста. Колаборативно препознавање контекста. Безбедносни проблеми. Интеракција са корисником. Интелигентни интерфејси за особе са посебним потребама. Мултимодални сензорски системи. Препознавање израза лица. Комбиновано audio и видео препознавање расположења. Мониторинг физичке инфраструктуре. Паметни материјали. Детекција присуства. Биометријски системи. Паметне собе и паметне зграде. Амбијентална интелигенција на нивоу града. Персонализација, приватност и заштита интегритета. Примене у индустрији, образовању, медицини.

2992-ambijentalna-inteligencija