Цртање и сликање

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти сазнају начела, поступке и медије цртања и сликања, те да се припреме за усавршавање у областима илустрације и 3D моделовања. Студенти разумеју основна правила извођења обликовних квалитета у визуелним уметностима. Науче да на дводимензионалној подлози реалистично представе (нацртају и насликају) тродимензионална тела. Упознају се са медијима цртања и сликања (оловка, туш, угљен, акварел, гваш, уље). Упознају се са одабраним поетикама из историје уметности и из савремене уметности.

Теоријска настава

Цртачки и сликарски медији; Појам обликовања; Појам композиције; Златни пресек и Фибоначијев низ; Појам поетике. Појам апстраховања; Тачност представљања просторних односа композиционих елемената; Боја као елемент композиције; Светлосни интензитет боје; Појам комплементарности; Извођење и градација бојених квалитета; Поступност и целисходност тонске интерпретације; Представљање текстура и материјала.

Практична настава

Кроз практичне вежбе (студије мртве природе, студије фигуре, студије пејзажа) студенти уче начела, поступке и медије цртања и сликања. Инсистира се на тачности представљања просторних односа и на поступности и целисходности тонске интерпретације композиционих елемената. Настава се ослања на примере из историје уметности, а посебно на анализу и поређење обликовних поетика ренесансе, барока, импресионизма и експресионизма.

3082-crtanje-i-slikanje