Дата центар инфраструктура

Циљ и исход предмета

Циљ предмета је стицање знање о технологијама и начину функционисања дата центра као система, као и разумевању како су појединачне компоненте имплементиране и увезане меуђусобно. По завршетку курса, студент анализира фундаменталне проблеме, појмове и приступе у пројектовању и имплементацији дата центар система. Разуме концепте серверске виртуелизације. Имплементира основну мрежну архитектуру у традиционалном дата центар дизајну. Разуме која је веза између виртуализованих рачунарских ресурса и система за снимање података, као и како да је имплементира. Анализира савремене трендове еволуције дата центар технологија. Анализира предности и мане сопствених дата центар решења и ”клауд” система, и доноси одлуке која платформа је оптималнија за одређену апликацију.

Теоријска настава

Еволуција рачунарства и модела пружања рачунарских услуга, од меинфрејма до облака. Архитектура традиционалног дата центра: Трослојна (3-tier) архитектура: структура, предности и недостаци. Класична филозофија дизајнирања система за заштиту од отказа. Дизајн мрежне топологије и примена мрежних протокола и сервиса (STP, HSRP, …) у дата центар окружењу. Врсте рачунарске виртуелизације. Серверска виртуелизација као основна иновација. Типови серверске виртуелизације. Традиционалне технологије снимања података (SCSI, NAS, SAN). Феномен доминантног ”попречног” саобраћаја (енгл. east-west) и ограничења традиционалне архитектуре. Уска грла система и неоптимална искоришћеност ресурса. Комплексност и потреба за променом архитектуре. Хиперконвергирани системи као еволутивни модел традиционалног дата центар дизајна: Технолошке основе HCI инфраструктуре (Hyper-Converged Infrastructure). Концепт инфраструктуре као модуларних градивних блокова. Основне карактеристике рачунарства као услуге: NIST дефиниција и пет атрибута. Модалитети услуга/сервиса: Инфраструктура (IaaS), Платформа (PaaS) и Апликација (SaaS) као сервис. Примери типичних клауд услуга и њихово коришћење као градивних блокова при дизајнирању система. Оптимални хибридни модел као комбинација дата центра и услуга у облаку. Преглед функција управљачких портала за хибридну инфраструктуру.

Практична настава

Конфигурација мрежних комутатора и рутера за дата центар окружење. Конфигурација уређаја за смештање података (FreeNAS платформа). Рад на платформи за серверску виртуелизацију (VMware ESXi, KVM). Инсталација система и креирање кластера. Креирање, управљање и мониторинг виртуелних машина. Управљање шаблонима (template), ”системским сликама” (snapshot) и клоновима. Мигрирање виртуелних машина.

1 thought on “Дата центар инфраструктура”

Comments are closed.

5192-data-centar-infrastruktura