Дизајн и информационе технологије

Подаци и информације. Нумерички и текстуални подаци. Формати записа слике, audio и видео материјала. Складиштење и организација података. Обрада нумеричких података. Обрада и презентација текстуалних и мултимедијалних података. Генеративна графика (2D и 3D- примитиве, приказ и пројекције; бојење, илуминација и сенчење; трансформација; исецање; 3D моделовање; композиција и манипулација генеративном сликом). Генеративна музика. Параметри, мапирања, алати. Употреба алгоритамских конструкција за синтезу музике (комбинаторни алгоритми, целуларни аутомати, генетски алгоритми, експертски ситеми). Програми за дигитализацију. Програми који се примењују у процесу дизајнирања графике, анимације, звука, мултимедије.

3086-dizajn-i-informacione-tehnologije