Дизајн мултимедија

Циљ и исход предмета

Унапредити знања стечена на основним академским студијама из домена 3D моделовања, анимације и интерактивне графике. Подстаћи студенте на истраживања у оквиру комерцијалних уметничких пројеката. Представити студентима могућности и начине употребе савремених софтверских пакета за 3D моделовање, анимацију и композитинг. Студенти умеју да самостално осмисле и реализују специфичне тродимензионалне моделе. Умеју да реализоване моделе поставе у одговарајуће виртуелне или стварне (тј. снимљене) амбијенте и да им дефинишу карактеристике кретања. У стању су да раде на уметничким и комерцијалним пројектима у домену рачунарских игара (где анимиране елементе користе као интерактивне варијабле).

Теоријска настава

Развој концепта 3D модела и окружења; Технике 3D моделовања у софтверима ZBrush и Autodesk Maya; Hard-surface моделовање и органско моделовање; Текстуре; Риговање и анимација; Симулација физичких својстава; Осветљавање и rendering; Модели у окружењима (композитинг у видео играма и филму). Анимација у контексту специфичних филмских ефеката; Анимација у контексту мултимедија.

Практична настава

Примена тема представљених предавањем кроз пројектне задатке (студенти осмишљавају и реализују низ вежби у домену 3D анимације, композитинга и интерктивне графике). Рад са софтверским алатима ZBrush и Autodesk Maya.

5743-dizajn-multimedija-2