Дизајн портфолија

Теоријска настава: Основе изражавања. Усмено изражавање. Писмено изражавање. Графичко изражавање. Дизајнирање ЦВ-а. Основни елементи ЦВ-а. Наменски ЦВ. Шаблонски ЦВ. Дизајнирање резимеа. Анализа портфолиа. Презентација портфолиа. Практична настава: Вежбе се одвијају по принципу интерактивног рада на рачунару, уз сталну дикусију и решавање задатака. На овај начин студент се оспособљава за самосталан дизајнерски и стваралачки рад.

3110-dizajn-portfolija