Дизајн виртуелног простора

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је да студенти овладају знањима и вештинама неопходним за развој тродимензионалног виртуелног простора, са посебним нагласком на развоју рачунарских игара и виртуелне стварности. Посредством напредних софтверских и хардверских алата, студенти би требало да овладају савременим техникама развоја оваквих окружења и да се упознају са проблематиком карактеристичном за такав медиј. Студенти умеју да развију концепт тродимензионалног виртуелног простора и да тај концепт у пракси преточе у функционалан производ. Употребом релевантних софтверских алата као што су Autodesk Maya и Unity, развијају виртуелна окружења адекватна за различите врсте наратива, од комерцијалних (рачунарске игре, визуелизација ентеријера и екстеријера, виртуелне туре) до уметничких (виртуелне изложбе, мултимедијална искуства, експериментални виртуелни простори).

Теоријска настава

Историјат виртуелног простора; Уверљивост, присутност и стварност; Објективна и субјективна стварност; Перцепција модела, процеса, времена и простора; Хардверски изазови; Стварање виртуелних садржаја; Интеракција у виртуелном простору; Улазни и излазни уређаји.

Практична настава

Студенти вежбају технике и алате за развој рачунарских игара и виртуелних простора. Уче да тимски развијају концепт, прототип и финални производ. Студирају одлике приказа простора, односно својства анимације, графике, звука и интерфејса код рачунарских игара. Дизајнирају виртуелни простор и ликове за различите врсте наратива. На практичним задацима се упознају са специфичностима различитих платформи (PC, Android, iOS, PlayStation, Xbox, итд). Уче развој игара за виртуелну стварност на уређајима као што су Oculus Rift и HTC Vive.

5728-dizajn-virtuelnog-prostora