Дизајн визуелних комуникација

Визуелне комуникације у јавном простору; Стандарди примјене графичког дизајна у јавном простору: кретање, оријентација, навигација; Основни архитекстонски појмови и стандарди; Основне одреднице сценског дизајна; Компаративна анализа трендова у дизајну визуелних комуникација; Дизајн сигнализације у јавном простору (стандарди обликовања типографије и пиктограма); Планирање и управљање сигнализацијом у јавном простору;  Редизајн сигнализације у јавном простору;  Сигнализација у ентеријеру;  Сигнализација у екстеријеру;  Мултимедијална сигнализација.

3104-dizajn-vizuelnih-komunikacija