Дизајн звука

Циљ предмета

Упознавање са основама акустике, манипулацијом аудио материјала и основама електроакустичне музике. Упознавање са могућностима студијског рада на мултимедијалним пројектима. На крају процеса учења а након испуњених предиспитних обавеза и положеног испита, очекује се да студент овлада различитим могућностима стварања, прављења и мењања аудио материјала. Очекује се да студент овлада софтверском манипулацијом целокупне звучне слике.

Теоријска настава

Анализа звука и његова распрострањеност у стерео слици; Звучна дифузија; Технике мењања аудио материјала; Различите фадинг технике; Манипулација аликвота ради добијања звучних ефеката; Форматирање кроз различите едит технике.

Практична настава

Рад на софтверу Pro Tools (trimming, separate, consolidate технике), thin аутоматизација, манипулација деловима звучног материјала, нормализација и gain технике, манипулације трајања звука, еквилајзери, динамика, транспозиција, реверберација, delay, модулација, dithering, компресија и експанзија звука.

5748-dizajn-zvuka