Doktorska disertacija – teorijske osnove i istraživački kvalifikacioni ispit

Teorijske osnove

Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama daljeg rada. Studenti proučavaju stručnu literaturu, vrše analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan od strane mentora i nastavnika doktorskih studija. Studenti se pripremaju za polaganje istraživačkog kvalifikacionog ispita.

Tehnički kvalifikacioni ispit

Svaki student pravi plan polaganja Tehničkog kvalifikacionog ispita, birajući tri predmeta u zavisnosti od oblasti koju će izučavati na doktorskim studijama. Ovaj plan odobrava rukovodilac studijskog programa doktorskih studija. Izabrani predmeti mogu da se nalaze u nekom od kurikuluma osnovnih ili master studija.

2956-doktorska-disertacija-teorijske-osnove-i-istrazivacki-kvalifikacioni-ispit