Енглески језик 2

Заменице, пасив, кондиционали, прилози, предлози, герунд и инфинитив, индиректан говор, текстови из области дизајна. Уочавање односа између општег језика и језика за посебне намене. Рад кроз пројекте у којима се уочавају заједничке карактеристике уметничког мишљења у различитим периодима развоја уметности и друштва. Развој језичких вештина говорења, слушања, читања и писања, као и њихово интегрисање, нарочито у групним активностима решавања стручних проблема.

3785-engleski-jezik-2