Фази логика

Развој области, основне дефиниције. Operaције у расплинутој логици. Релације. Принцип проширења. Расплинути експертски системи.  Обједињавање. Изоштравање.  Својство апроксимативности.  Регулатори. Одлучивање.  Расплинути системи као компонента система рачунске интелигенције.

3050-fazi-logika