Филм 1

Циљ и исход предмета

Студенти разумеју основна правила филмске режије. Науче основе писања филмског сценарија. Упознају се
са различитим филмским и аудиовизуелним формама. Упознају се са одабраним филмским делима из
историје филма и знају да их адекватно изанализирају.

Теоријска настава

Увод у драматургију, тема и идеја дела, сукоб. Троделна структура сценарија. Појмови радње, приче и
приповедања (нарације). Ликови, функција и задатак. Преокрети. Дијалог. Особености визуелне нарације.
Филмске и телевизијске врсте (дугометражни играни филм, тв филм, драма, дугометражни документарни
филм, кратке форме попут кратког играног и документарног филма, итд), Документарни, живи и ријалити
телевизијски програми. Рекламни спотови. Музички спотови. Драматургија стрипа. Серије и серијали.
Драматургија видео игара. Будућност и перспективе драматургије и визуелне нарације у новим медијима.
Интернет видео форме.

Практична настава

На вежбама се приказују различити медијски садржаји и врши се њихова драматуршка анализа и анализа
сценарија. Настава се ослања на примере из историје филма. Студенти испуњавају практичне задатке у
изради сценарија за различите медије.

5712-film-1