Филм и анимација

Теоријска настава: Порекло, настанак и развој филма. Филм између уметности и медија. Особености филмске слике. Основни елементи филмског језика. План и кадар. Монтажа. Нарација на филму. Говор и звук. Проблем ауторства на филму. Филски жанрови. Етапе настанка и пласмана филмског дела. Процес дигитализације на филму. Филм и нови медији. Појам анимације, порекло, настанак и развој анимираног филма. Анимирани филм између филма и ликовних (визуелних) уметности. Нарација у анимираном филму. Врсте кинематографске анимације. Технике и технологије анимације на филму и другим медијима. Дигитална анимација.  Анимација,  анимирани филм и нови медији.  Будућност и перспективе филма,  анимираног филма и анимације у контексту дигитализације и нових медија. Практична настава:На вежбама се приказују различити филмски и анимирани садржаји и врши њихова структурална и упоредна анализа.Студенти врше презентације на основу одабраног филмског и анимираног материјала и израђују концепте за настанак оригиналних филмских и анимацијских садржаја.

3096-film-i-animacija