Film i animacija

Teorijska nastava: Poreklo, nastanak i razvoj filma. Film između umetnosti i medija. Osobenosti filmske slike. Osnovni elementi filmskog jezika. Plan i kadar. Montaža. Naracija na filmu. Govor i zvuk. Problem autorstva na filmu. Filski žanrovi. Etape nastanka i plasmana filmskog dela. Proces digitalizacije na filmu. Film i novi mediji. Pojam animacije, poreklo, nastanak i razvoj animiranog filma. Animirani film između filma i likovnih (vizuelnih) umetnosti. Naracija u animiranom filmu. Vrste kinematografske animacije. Tehnike i tehnologije animacije na filmu i drugim medijima. Digitalna animacija.  Animacija,  animirani film i novi mediji.  Budućnost i perspektive filma,  animiranog filma i animacije u kontekstu digitalizacije i novih medija. Praktična nastava:Na vežbama se prikazuju različiti filmski i animirani sadržaji i vrši njihova strukturalna i uporedna analiza.Studenti vrše prezentacije na osnovu odabranog filmskog i animiranog materijala i izrađuju koncepte za nastanak originalnih filmskih i animacijskih sadržaja.

3096-film-i-animacija