Film i multimedija

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta Film i multimedija je da studenti saznaju aspekte primene ili upotrebe filma u multimedijalnom okruženju. Posebno, cilj je da saznaju mogućnosti plasmana filma, odnosno audiovizuelne umetnosti posredstvom savremenih multimedijalnih sistema. Studenti poznaju različite savremene metode distribucije video sadržaja putem novih medija. Studenti stiču pojam o moggućnostima primene filma u multimedijalnom okruženju. Koriste multimedijalno, tj. hibridno i interaktivno okruženje, za promociju i prikazivanje filmskog sadržaja. Motivišu se da istražuju odnos (razvoja) multimedija i filmske naracije.

Teorijska nastava

Virtuelna realnost; Hologram; Novi mediji; Savremeni načini distribucije video materijala; Animacija na filmu; Vizuelni efekti na filmu; Novi načini primena tradicionalnih medija; Hibridne i interaktivne platforme; Video sadržaj i društvene mreže.

Praktična nastava

Studenti proizvode različite vrste multimedijalnih sadržaja i samostalno ih distribuiraju putem savremenih načina plasmana. Svaki student osmišljava svoju autentičnu kampanju i vodi računa o delu od ideje do realizacije plasmana.

5729-film-i-multimedija