Филмска продукција

Теоријска настава: Порекло, настанак и развој филма. Филм између уметности и медија. Особености филмске слике. Основни елементи филмског језика. План и кадар. Монтажа. Књига снимања. Нарација на филму. Говор и звук. Филм кроз историју. Проблем ауторства на филму. Филмски жанрови. Етапе настанка и пласмана филмског дела. Процес дигитализације на филму. Филм и нови медији. Кратка видео форма, уметност кратког филма. Будућност и перспективе филма у контексту дигитализације и нових медија.

Практична настава: На вежбама се приказују различити филмски садржаји и врши њихова структурална и упоредна анализа. Студенти врше презентације на основу одабраног филмског материјала и израђују концепте за настанак оригиналних филмских садржаја.

3733-filmska-produkcija