Filmska produkcija

Teorijska nastava: Poreklo, nastanak i razvoj filma. Film između umetnosti i medija. Osobenosti filmske slike. Osnovni elementi filmskog jezika. Plan i kadar. Montaža. Knjiga snimanja. Naracija na filmu. Govor i zvuk. Film kroz istoriju. Problem autorstva na filmu. Filmski žanrovi. Etape nastanka i plasmana filmskog dela. Proces digitalizacije na filmu. Film i novi mediji. Kratka video forma, umetnost kratkog filma. Budućnost i perspektive filma u kontekstu digitalizacije i novih medija.

Praktična nastava: Na vežbama se prikazuju različiti filmski sadržaji i vrši njihova strukturalna i uporedna analiza. Studenti vrše prezentacije na osnovu odabranog filmskog materijala i izrađuju koncepte za nastanak originalnih filmskih sadržaja.

3733-filmska-produkcija