Графички дизајн 2

Графички дизајн – компаративна анализа савремених тенденција; Пројекције и пројекти графичког дизајна релевантни за дизајн графичке форме представљања одабраног програма, наступа, извођења или догађаја у сфери културе и уметности. Израда серије фотографија или илустрација релевантних за дизајн плаката као графичке форме представљања одабраног креативног садржаја; Појам, историјски развој и појавни облици плаката (од транспарента до мултимедијалних система); Жанровски контекст и функција графичке форме; Покрет и сугестија трајања у графичком дизајну; Визуелизација звучних квалитета; Проблеми просторне организације (поставке) графичких листова.

Реализација вежби: (1) филмски плакат, (2) позоришни плакат, (3) изложбени плакат; (4) друштвено-ангажовани плакат; (5) фестивалски плакат; (6) плакат без текста (постер).

3735-graficki-dizajn-2