Grafički dizajn 2

Grafički dizajn – komparativna analiza savremenih tendencija; Projekcije i projekti grafičkog dizajna relevantni za dizajn grafičke forme predstavljanja odabranog programa, nastupa, izvođenja ili događaja u sferi kulture i umetnosti. Izrada serije fotografija ili ilustracija relevantnih za dizajn plakata kao grafičke forme predstavljanja odabranog kreativnog sadržaja; Pojam, istorijski razvoj i pojavni oblici plakata (od transparenta do multimedijalnih sistema); Žanrovski kontekst i funkcija grafičke forme; Pokret i sugestija trajanja u grafičkom dizajnu; Vizuelizacija zvučnih kvaliteta; Problemi prostorne organizacije (postavke) grafičkih listova.

Realizacija vežbi: (1) filmski plakat, (2) pozorišni plakat, (3) izložbeni plakat; (4) društveno-angažovani plakat; (5) festivalski plakat; (6) plakat bez teksta (poster).

3735-graficki-dizajn-2