Интегрисани информациони системи

Циљ и исход предмета

Упознати студенте са великом и значајном облашћу информатике коју чине интегрисани информациони
системи, са терминологијом, технологијама, концептима и основним начелима по којима ова област
функционише.
Студент је припремљен за једну или више следећих ситуација: пројектовање и програмирање у развоју
интегрисаног информационог система, рад у интегрисаном информационом систему, одржавање и
администрација интегрисаног информационог система, консалтинг у домену интегрисаних информационих
система и менаџмента, развој решења која се конектују на интегрисани информациони систем, вршење
квантитативне пословне аналитике и руковођење.

Теоријска настава

Концепт, структура и технолошке основе интегрисаног информационог система. Пословне функције,
процеси и интегритет података. Мањи, локални понуђачи (приступ, предности и мане решења, организација
рада у развојном тиму). Понуда отвореног код. Глобални понуђачи (Microsoft Dynamics, SAP, Oracle EBS).
Технике структурне систем анализе (снимање стања, дијаграми процеса, миниспецификације, речник
података). Релационо моделовање трансакционих података. Увођење интегрисаног информационог система
(правило реда величине, очекивања од решења у зависности од функције у организацији). Модели сарадње
на развоју интегрисаног информационог система (insorsing, autsorsing). Финансијски софтвер (концепт
двојног рачуноводства, главна књига, аналитике, микроекономски показатељи). Софтвер за управљање
ланцима снабдевања (документи у циклусу набавке, координација, ефекат бича). Софтвер за управљање
односима с клијентима. Софтвер за подршку производњи. Софтвер за управљање људством. Пословна
аналитика (основи квантитативних метода у менаџменту, технологије пословне интелигенције, основи
предиктивне аналитике).

Практична настава

Анализа потреба органанизационог система и пројектовање информационог система кроз разраду примера
структурне систем анализе и релационог моделовања трансакционих података. Увод у интегрисани
информациони систем отвореног кода iDempiere: функционалности iDempiere, архитектура iDempiere,
инсталирање и имплементирање iDempiere, развој додатних функционалности.

1 thought on “Интегрисани информациони системи”

Comments are closed.

3075-integrisani-informacioni-sistemi