Интерактивни дизајн

Теоријска настава: врсте интерактивног дизајна. Употреба интерактивног дизајна и проблематика при реализацији односно проналажење решења на основу утврђених правила, као и решења добијена путем експеримента. Креирање анимираних елемената и њихова интеракција. Упознавање програма за интеракцију анимираних елемената. Рачунарска анимација и њена интеракција са усклађивањем изворно разнородних материјала, најпре у посебне сцене, а касније у једну читљиву целину. Интеракција анимираних елемената и видео секвенци. Дигитално анимиране интерактивне платформе и њихове презентације. Примена рачунарске анимације при интеракцији у реалном времену.

Практична настава: вежбе почињу упознавањем радног окружења програмских пакета, а завршавају се када студент уради програмски предвиђено и задато. Студент, уз практичан рад на рачунару, уз помоћ сарадника, увежбава предвиђене програме који се касније примењују у финалном раду.

3754-interaktivni-dizajn