Interaktivni dizajn

Teorijska nastava: vrste interaktivnog dizajna. Upotreba interaktivnog dizajna i problematika pri realizaciji odnosno pronalaženje rešenja na osnovu utvrđenih pravila, kao i rešenja dobijena putem eksperimenta. Kreiranje animiranih elemenata i njihova interakcija. Upoznavanje programa za interakciju animiranih elemenata. Računarska animacija i njena interakcija sa usklađivanjem izvorno raznorodnih materijala, najpre u posebne scene, a kasnije u jednu čitljivu celinu. Interakcija animiranih elemenata i video sekvenci. Digitalno animirane interaktivne platforme i njihove prezentacije. Primena računarske animacije pri interakciji u realnom vremenu.

Praktična nastava: vežbe počinju upoznavanjem radnog okruženja programskih paketa, a završavaju se kada student uradi programski predviđeno i zadato. Student, uz praktičan rad na računaru, uz pomoć saradnika, uvežbava predviđene programe koji se kasnije primenjuju u finalnom radu.

3754-interaktivni-dizajn