Концептуални дизајн

Протоконцептуализми; Концепт, теорија, текст и дело Појам авангарде и неоавангарде; Одреднице концептуалног и постконцептуалног рада Контексти и процедуре концептуалног дизајна; Дизајн као идеја; Извођења концепта Анализа рада дизајнерских студија и агенција; Организациони развој дизајнерских студија и агенција Прогрмска дефиниција: дизајнерска концептуализација, естетика и поетика деловања Стратешко планирање и припрема стратешког плана Програмско-организационе стратегије; Планирање материјалних ресурса; Мониторинг стратешког плана

3094-konceptualni-dizajn