Медицински информациони системи

Појам медицинске информатике. Значај и улога медицинске информатике (квалитет, сигурност, цена, ефикасност, истраживање). Медицинска информатика и биоинформатика. Биомедицинска информатика. Телемедицина. Медицински информациони системи (МИС). Лабораторијски информациони системи. Болнички информациони системи. Телеконсултације. Теледијагностика. Типови информација. Web базирани МИС. Interopерабилни МИС. Системи за екстракцију информација и знања. Експертни системи као део МИС.  Системи за подршку у одлучивању.  Безбедност података.  Заштита приватности.  Тајност података. Електронски здравствени картон. Размена медицинских информација: врсте комуникација и мрежа, протоколи, тајност, приватност и заштита података. Институциони информациони системи. Болнички информациони систем. Радиолошки информациони систем. Фармаколошки информациони систем. Размена информација између центара. Стандарди у здравственој информатици у Европи и свету: CEN-TC 251, ISO-TC 215, IEEE, HL7, DICOM. Успостављање медицинске информатичке мреже. Предности коришћења медицинске информатичке мреже. Обрада медицинских података. Компресија података. Мерење и статистичка обрада података. Управљање и дистрибуција информација. Складиштење и чување информација. Глобални МИС. Јавни здравствени сервиси. Информатичка подршка клиничким истраживањима.

2997-medicinski-informacioni-sistemi