Менаџмент медија и културе

Уметничке организације, установе културе, медијска индустрија. Специфичности и принципи менаџмента у уметности, култури и медијима. Прилагођавање организације различитим областима културе и медија. Продукција програма и садржаја. Стратегије медијских и културних организација. Утицај нових технологија  на менаџмент културе и медија. Историја и трендови савременог менаџмента. Посвећеност потребама корисника. Стално усавршавање. Иновативност. Изградња бренда. Интернационализација. Писање и реализација пројеката у култури и медијима. Нормативни и финансијски аспекти у руковођењу. Евалуација и самоевалуација. Ефикасност и ефективност у култури и медијима. Ауторска и сродна права у менаџменту културе и медија. Културна и медијска политика. Етика и јавни интерес и менаџмент културе и медија.

3751-menadzment-medija-i-kulture