Мултипроцесорски системи

Процесори са више језгара и мултипроцесори. Интерконекционе мреже. Могућности скалирања и композиције. Шпекулативне вишенитне архитектуре. Кешеви и виртуелне меморије. Хардверска трансакциона меморија. SSD масовне меморије. Системи за складиштење. Вишепроцесорски системи опште намене. Системи високих перформанси. Системи високе расположивости. Stream процесори. Хетерогени мултипроцесори. Програмирање мултипроцесорских система са дељеном меморијом.

2990-multiprocesorski-sistemi