Multiprocesorski sistemi

Procesori sa više jezgara i multiprocesori. Interkonekcione mreže. Mogućnosti skaliranja i kompozicije. Špekulativne višenitne arhitekture. Keševi i virtuelne memorije. Hardverska transakciona memorija. SSD masovne memorije. Sistemi za skladištenje. Višeprocesorski sistemi opšte namene. Sistemi visokih performansi. Sistemi visoke raspoloživosti. Stream procesori. Heterogeni multiprocesori. Programiranje multiprocesorskih sistema sa deljenom memorijom.

2990-multiprocesorski-sistemi