Напредне технике обраде сигнала

Периодограми и корелограми. Непраматерска спектрална анализа. Методе банака филтара. Параметарске методе за линијске спектре. Рационалне спектралне методе. Просторне методе. Процесирање низова. MUSIC алгоритам. Препознавање облика. Практичне примене.

2972-napredne-tehnike-obrade-signala